S&OP stadia

Onive Consulting | S&OP stadia

De weg naar succesvol IBP is als het beklimmen van een berg. De route naar de top gaat via verschillende base-camps. Elke stap brengt je dichter bij de top. Overeenkomstig Gartner1 onderkennen we 4 stadia van ontwikkeling op het gebied van S&OP en IBP. Het bereiken van een van die stadia is als het bereiken van een base-camp. Bij bergbeklimmen … Read More

Wat is S&OP

Onive Consulting | Wat is S&OP

S&OP (Sales & Operations Planning) is een bedrijfsplanning proces dat zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod. Het proces wordt gekenmerkt door de volgende elementen: Zowel de vraag kant (sales) als de aanbod kant (productie, transport en inkoop) werken op basis van 1 plan. Het proces bestaat uit een (meestal maandelijkse) cyclus van meetings, waarbij in iedere meeting … Read More

Wat is IBP

Onive Consulting | IBP

Integrated Business Planning gaat een stap verder dan S&OP. Bij S&OP wordt gekeken naar de afstemming van vraag en aanbod; oftewel kan operations de vraag leveren. Bij IBP is het doel om de bedrijfsambitie te realiseren; wat moeten operations, sales en marketing doen om de bedrijfsambitie te realiseren. Het IBP proces wordt dan ook gekenmerkt door de volgende elementen: Het … Read More

Wat is IBP+

Onive Consulting | Wat is IBP+

IBP+ staat voor de top in business planning. Waar bij IBP maandelijks wordt gekeken welke beslissingen er moeten worden genomen met een horizon van 3 tot 4 maanden, kijkt IBP+ zowel verder als breder. Verder met een langere horizon. Breder omdat scenarioplanning meerdere situaties in ogenschouw neemt. Het IBP+ proces wordt dan ook gekenmerkt door de volgende elementen: Het startpunt … Read More

Succes factoren

Onive Consulting | Succes Factoren

Onive Consulting heeft 4 factoren geïdentificeerd die het verschil maken bij het succesvol implementeren en uitvoeren van S&OP en IBP. People De route naar de top van Business Planning wordt afgelegd door de mensen van een organisatie. Lora Cecere, CEO van Supply Chain Insights, heeft onderzocht dat een succesvolle S&OP bestaat uit 60% verander management en organisatie-ontwerp, 30% proces ontwerp … Read More

5 Problemen die IBP oplost

Onive Consulting | IBP problemen

Er is een goede afstemming tussen Verkoop en Produktie. Supply is in balans met Demand. Uw organisatie wordt op operationeel niveau pro-actief bestuurd. Al een heel stuk van de berg van bedrijfsplanning is gerealiseerd. Dit is mogelijk het juiste moment om de focus op waardecreatie voor uw onderneming te richten. Met Integrated Business Planning kunt u de volgende stap zetten. … Read More

S&OP, so what?

How to make it a success? We – the Supply Chain Community – almost all believe deeply in S&OP. Why wouldn’t we? It’s a process (we love processes!) that brings stability and predictability (we also love those!!) and even it is does not run smoothly, the investment in time, resources and systems of the organization still our life easier,  improving … Read More

S&OP, So what?

S&OP: So what? Hoe maak je het een succes? Wij – de Supply Chain Gemeenschap – geloven allemaal heilig in S&OP. Waarom ook niet? Het is een proces (wij houden van processen!), dat stabiliteit en voorspelbaarheid (vinden we ook leuk!) brengt. En zelf als het niet helemaal lekker loopt, maakt de investering in tijd, geld en processen van de organisatie … Read More

5 Problems IBP will solve

Onive Consulting | IBP problemen

A good alignment between Sales and Operations is in place. Supply is in balance with Demand. Your business is planned pro-actively on operational level. A part of the mountain of business planning is realised. This might be the right moment to focus on value creation for your company. With Integrated Business planning you can realize the next step. In this … Read More