Succes factoren

Onive Consulting | Succes Factoren

Onive Consulting heeft 4 factoren geïdentificeerd die het verschil maken bij het succesvol implementeren en uitvoeren van S&OP en IBP.

People

De route naar de top van Business Planning wordt afgelegd door de mensen van een organisatie. Lora Cecere, CEO van Supply Chain Insights, heeft onderzocht dat een succesvolle S&OP bestaat uit 60% verander management en organisatie-ontwerp, 30% proces ontwerp en 10% technologische ondersteuning.

Mensen maken het verschil doordat ze elkaar scherp houden, doordat ze het juiste voorbeeld geven en doordat ze beslissingen durven nemen. Maar ook doordat ze elkaar in hun kracht gebruiken en elkaar vertrouwen, door de barrières van de functionele silo’s heen. De implementatie of verbetering van een S&OP of IBP proces vraagt dan ook een grote verandering van medewerkers, zowel in werkwijzen als in gedrag.

Onive gelooft dat het effectief trainen, opleiden en coachen van alle medewerkers de grootste succesfactor is voor een effectieve S&OP/IBP.

Process

Uiteraard is het belangrijk er voor te zorgen dat het proces werkt. Daarvoor moeten de meetings op het juiste moment worden gepland, moet de juiste informatie door de juiste mensen in die meetings worden gebracht. Daarvoor moet netjes op papier staan wie in die meetings moeten zijn en welke beslissingen genomen moeten worden. Een van de belangrijkste doelen van S&OP/IBP is dat beslissingen worden genomen, die de belangen van het gehele bedrijf dienen. Het proces is dienend aan die vereiste en moet worden ontworpen om dat besluitvormingsproces te ondersteunen. Maar wat dat precies betekent is voor het ene bedrijf anders dan voor het andere.

Onive gelooft dat het samen ontwerpen van het ‘juiste’ proces essentieel is om er voor te zorgen dat het proces de mensen in het proces ondersteund in het maken van waarde-toevoegende beslissingen.

Performance

Er is geen bedrijf dat tijd en moeite steekt in de implementatie en uitvoering van S&OP/IBP en daar niets voor terug verwacht. Zoals Manufacturing Excellence expert Larry Fast[1] zegt; “S&OP is een absolute voorwaarde voor ‘Operational Excellence’, het afbreken van silo’s, het creëren van een team-cultuur en het beter zorgen van onze klanten.” Wij lezen; S&OP is er om de topline en bottomline van bedrijven te verbeteren.

Het bewaken van de voortgang op de implementatie van het S&OP/IBP proces is belangrijk om er voor te zorgen dat er een robuust en werkend proces wordt opgeleverd. Echter, het definiëren van en het monitoren op de realisatie van tastbare resultaten en de gewenste performance is de basis voor het zetten van verbeterstappen.

Onive gelooft dat er een gezonde balans moet zijn in het meten hoe goed het proces loopt en hoe goed het bedrijf presteert.

Sustainability

Het ontwerpen en implementeren van een proces, samen met het trainen en coachen van medewerkers kost tijd en moeite, en daarmee geld. Het is dan ook verleidelijk om zodra het proces ‘werkt’ te zeggen dat het project is geslaagd en lekker aan de slag te gaan.

Maar zolang het ‘nieuwe proces’ niet ‘ons proces’ is, is de kans groot dat er teruggevallen wordt naar de oude manier van werken of dat de effectiviteit sterk daalt. Terwijl de resultaten die uw S&OP opleveren alleen toenemen als het onderdeel is van het DNA van de organisatie en daarmee op iedere afdeling van de organisatie is terug te vinden.

Onive houdt daarom bij de implementatie niet op bij de deelnemers aan de meetings, maar zorgt voor een verankering in de hele organisatie.

 

[1] Why a Robust S&OP Process is Critical to Delivery Performance – and Key Factory Metrics, Larry Fast in Industry Week Dec 6, 2016