S&OP stadia

Onive Consulting | S&OP stadia

Onive Consulting | De 4 Stadia in business planning

De weg naar succesvol IBP is als het beklimmen van een berg. De route naar de top gaat via verschillende base-camps. Elke stap brengt je dichter bij de top.
Overeenkomstig Gartner1 onderkennen we 4 stadia van ontwikkeling op het gebied van S&OP en IBP. Het bereiken van een van die stadia is als het bereiken van een base-camp. Bij bergbeklimmen wordt geacclimatiseerd en voorbereid op de tocht naar het volgende base-camp. In de ontwikkeling naar IBP+ zijn de base-camps de punten om het proces te verankeren in de organisatie en middels continuous improvement de resultaten te maximaleren. Na realisatie fungeert dit als de stabiele basis voor de weg naar het volgende base-camp.
Elk van de stadia kenmerkt zich door een specifieke focus. De focus bepaalt de besturing, de vereisten aan het team en de succesfactoren.

Meer weten? Neem contact op met ons op