Wat is S&OP

Onive Consulting | Wat is S&OP

Onive Consulting | De 4 Stadia in business planning | S&OP

S&OP (Sales & Operations Planning) is een bedrijfsplanning proces dat zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod. Het proces wordt gekenmerkt door de volgende elementen:

 • Zowel de vraag kant (sales) als de aanbod kant (productie, transport en inkoop) werken op basis van 1 plan.
 • Het proces bestaat uit een (meestal maandelijkse) cyclus van meetings, waarbij in iedere meeting waarde wordt toegevoegd aan het inzicht in de balans tussen vraag en aanbod.
 • Sales en Operations nemen deel onder leiding van Supply Chain en alle deelnemers hebben heldere verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.
 • De horizon is 1 tot 12 maanden, waarbij het zwaartepunt ligt op 2-3 maanden.
Wat levert het op?

De opbrengsten van S&OP liggen vooral in het creëren van mogelijkheden tot afgestemde optimalisatieslagen en in de reductie van ‘waste’ in de vorm van afstemmingsverliezen. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • Reductie out of stocks
 • Optimalisatie van voorraden
 • Reductie van onverkoopbare voorraad/ waste
 • Optimalisatie van promotieplanning
 • Optimalisatie van productieplanning (batchgrootte/productiefrequentie)
 • Optimalisatie service levels
Wat merk je ook nog?

Naast deze ‘harde’ resultaten, zullen organisaties ook veranderingen merken in de manier waarop wordt gewerkt:

 • Verbeterde afstemming zorgt voor betere samenwerking tussen Sales en Operations
 • De operatie zal meer pro-actief worden bestuurd, waardoor er meer rust komt in de operatie.