Wat is IBP+

Onive Consulting | Wat is IBP+

Onive Consulting | De 4 Stadia in business planning | IBP +

IBP+ staat voor de top in business planning. Waar bij IBP maandelijks wordt gekeken welke beslissingen er moeten worden genomen met een horizon van 3 tot 4 maanden, kijkt IBP+ zowel verder als breder. Verder met een langere horizon. Breder omdat scenarioplanning meerdere situaties in ogenschouw neemt.

Het IBP+ proces wordt dan ook gekenmerkt door de volgende elementen:

 • Het startpunt is de bedrijfsstrategie
 • De horizon is 1 tot 24 maanden, waarbij het zwaartepunt ligt op 4-6 maanden
 • Maandelijks wordt het meest waarschijnlijke scenario bekeken, maar worden ook voor de meest waarschijnlijke alternatieve scenario’s plannen gemaakt
 • IBP focust op de lange termijn waardevermeerdering van uw organisatie
Wat levert het op?

De opbrengsten van IBP liggen vooral in de voordelen, die voortkomen uit het focussen van de hele organisatie op 1 lange termijn doel en uit de hogere mate van paraatheid voor veranderingen in het plan:

 • Verhoogde wendbaarheid van het bedrijf in reactie op interne of externe factoren
 • Geen verrassingen en geen ‘last-minute’ beslissingen
 • New product introduction is nu een belangrijke driver voor de lange termijn ambitie
 • New product introduction gaat sneller en effectiever
 • Alleen nog maar gedeelde KPI’s
 • Verbinding van de korte, midden lange en lange termijn doelstellingen.
Wat merk je ook nog?

Naast deze ‘harde’ resultaten, zullen organisaties ook veranderingen merken in de manier waarop wordt gewerkt:

 • Van samenwerken is nu harmonie de norm; het management team bestuurt als team het IBP proces
 • Op strategisch niveau wordt het bedrijf pro-actief bestuurd. Dit betekent dat systematisch alle scenario’s in kaart worden gebracht, die in de executie ‘on-demand’ geactiveerd kunnen worden.

Omdat de organisatie in toenemende mate is voorbereid op verschillende scenario’s neemt de operationele rust toe en kan de organisatie zich richten op lange termijn waardevermeerdering.