SERVICES

Implementatie

S&OP (Sales and Operations Planning) en IBP (Integrated Business Planning) hebben het vermogen uw organisatie grote verbeteringen te brengen. Onive is opgericht om bedrijven bij te staan in de beklimming van de berg die business planning heet.

Wij willen uw organisatie helpen het volgende niveau te bereiken, wat dat volgende niveau ook betekent voor uw organisatie.

Aanpak

We volgen de volgende aanpak:

 1. Scan en Voorbereiding
  • As-is vaststellen – Interviews en assessment, middels onze Matrix
  • Vaststellen resultaat – Workshops en meetings
  • Overeenstemming over middelen, doorlooptijden etc.
 2. Train en Ontwerp
  • Ontwikkelen team – training en coaching
  • Ontwerp het proces – workshops
 3. Implementeer en Coach
  • Start het proces
  • Implementeren van de tools
 4. Documenteer en Veranker
  • Maken documentatie
  • Veranker in organisatie met HR en lijnmanagers
 5. Opvolgen en Nazorg
  • Terugkomst na 3-6M voor bijsturing

Maturity

Een belangrijk hulpmiddel, waar wij gebruik van maken is de maturity matrix. Wij gebruiken deze om vast te stellen waar uw organisatie zich bevindt op de schaal van geen S&OP tot IBP+. Dit is een hoge berg om te beklimmen en we hebben enige base-camps gevonden op de berg. De reden dat we deze stadia van ontwikkeling gebruiken is omdat wij hebben ervaren dat duurzame verandering vraagt om het ‘kamp maken’. Net als stoppen op een willekeurig steil stuk op de berg, riskeert stoppen op een willekeurig punt in de S&OP ontwikkeling terugval.

Wilt u meer weten over de verschillende stadia lees dan het artikel over S&OP Stadia

Waar Onive altijd voor zorgt

Veel trajecten van de implementatie van S&OP/IBP mislukken. Ze mislukken niet omdat het proces verkeerd is, omdat de KPI’s verkeerd zijn of omdat de IT-oplossing niet werkt. Ze mislukken omdat de organisatie nooit haar manier van werken heeft aangepast of omdat de organisatie de verandering nooit in haar DNA heeft verankerd.

S&OP en IBP zijn alleen succesvol wanneer de medewerkers in de organisatie ze vertalen in actie. De stap naar het volgende stadium in de S&OP/IBP roadmap zal alleen werken, wanneer tijdens de implementatie de focus op mens en proces in balans zijn. Dan is het proces niet het doel, maar het middel waarmee de medewerkers maximale resultaten genereren.

Daarom zorgen wij er altijd voor dat:

 • Alle deelnemers getraind zijn
 • Hoger management in haar rol is gecoacht
 • Wij na een aantal maanden terugkomen om bij te sturen en de puntjes op de i te zetten.

Er voor zorgen dat de verandering onderdeel wordt van het DNA van de medewerkers is de eerste stap in het verduurzamen van de verandering. Echter, organisatieveranderingen en prioritietsveranderingen vormen altijd een bedreiging.

Daarom zorgen wij er altijd voor dat:

 • Er materiaal is voor nieuwe medewerkers
 • Nieuwe functie-eisen zijn verwerkt in de functiebeschrijvingen en in de targets
 • Sleutelpersonen bekend zijn en achtervang hebben
 • KPI’s duurzaam zijn belegd in de organisatie

Meer weten over implementatie bij Onive, neem contact met ons op.

Consulting & Advies

Uw organisatie heeft een S&OP of IBP proces. Maar dat levert niet de beoogde resultaten. Dat deed het eerder wellicht wel, maar nu niet meer. Of u ziet mogelijkheden om meer uit uw proces te halen. Misschien geen volledige upgrade maar enkele gerichte verbeteringen.

Onive Consulting kan uw organisatie bijstaan in het verbeteren van uw proces om het beter verankerd, robuuster en duurzamer te maken en daarmee superieure resultaten te leveren. Daarom komen wij graag langs om te zien wat bij u werkt, wat niet werkt en wat er moet gebeuren om een sprong vooruit te maken in de prestaties van uw proces.

Aanpak

We gebruiken een vergelijkbare aanpak als bij de implementatie van S&OP of IBP. Dit betekent dat bij de probleemanalyse, oplossing-ontwerp, oplossing implementatie en het verankeren van de oplossingen in uw organisatie, wij uw mensen voorop stellen. Zij zijn de sleutel tot de oplossing.

Meer weten over consulting en advies bij Onive, neem contact met ons op

Training

Training en opleiding helpt mensen en organisaties elke dag het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Wij geloven dat het succes van een bedrijf wordt bepaald door de mensen. Wat ze doen en hoe ze dat doen. In de implementatie en uitvoering van S&OP is dit cruciaal. In onze aanpak staat de mens centraal. Gericht opgeleide mensen zijn beter in staat om de juiste keuzes te maken en zullen bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsambitie. Training en coaching zijn de sleutel tot het waarborgen van het succes van S&OP/IBP.

In de aanpak van Onive staan training en coaching van mensen en teams centraal. De trainingen zijn ontwikkeld om mensen te inspireren, te ontwikkelen en teams beter laten samenwerken.

Onive biedt trainingen aan op de volgende onderwerpen:

 • S&OP/IBP
 • Demand Planning, Supply Planning, Voorraadbeheer
 • Performance Management – KPI definitie, rapportering en communicatie
 • Continu verbeteren

Trainingen kunnen op diverse manieren worden ingezet:

 • Klassikaal:
  In groepen van 4 tot 15 deelnemers wordt de theorie behandeld. Praktijk voorbeelden en vraagstukken zorgen voor discussie en reflectie. Theorie en praktijk verstevigen elkaar.
 • Assessment:
  Aan de hand van een assessment wordt de kwaliteit van de bedrijfs-planningsprocessen bepaald. Het resultaat van het assessment is een score per proces-stap, met aanbevelingen ter verbetering.
 • Learning on the job:
  Resultaatgericht training op basis van de werkzaamheden en uitdagingen van medewerkers
 • Coaching:
  Haal de kracht uit mensen door coaching on the job. Feedback en discussie verbetert de medewerker in de rol en het acteren in de rol.

Meer weten over consulting en advies bij Onive, neem contact met ons op

Project Management

Behalen projecten in uw organisatie de beoogde doelstelling? Is de doelstelling van uw project concreet en bekend bij iedereen?

Het succesvol leveren van bedrijfsresultaten hangt samen met het succesvol uitvoeren van projecten.  Onive kan uw organisatie bijstaan met het managen van projecten. Binnen Onive hebben we een ruime ervaring in project en programma management en kennen de succesfactoren om uw project te laten slagen.

U kunt van Onive verwachten:

 • Duidelijke doelstellingen op basis van een kwantitatieve business case
 • Stakeholder management en het actief betrekken van de belanghebbenden
 • Communicatie over tijd, budget, scope en mensen
 • Risico – beheer
 • Inrichten KPI’s om het succes te meten
 • Evaluatie en Lessons Learned

Het samen bereiken van het beoogde resultaat is de beste motivatie om het volgende verbeterproject op te starten.

Meer weten over project management bij Onive, neem contact op met ons

Interim mangement

Tijdelijk op zoek naar een Supply Chain expert? Iemand nodig die als onderdeel van uw organisatie de Supply Chain functie naar een hoger niveau tilt? Behoefte aan ‘vreemde ogen’ die tijdelijk uw organisatie komen versterken? Een unieke mogelijkheid om de dagelijkse werkzaamheden te combineren met het analyseren van de status van supply chain in uw organisatie.

Ruime ervaring binnen verschillende bedrijven en afdelingen, zorgt ervoor dat we de uitdagingen van uw bedrijf snel doorgronden. Interim management maakt het mogelijk om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse activiteiten én aan de ontwikkeling van de organisatie en de mensen.

We hebben ervaring met verandermanagement, projectmanagement en crisismanagement en helpen uw organisatie door een uitdagende fase.

Wat kun je verwachten in de samenwerking met Onive?

 • Korte inwerktijd, snelle output
 • Gerichte analyse en advies ter verbetering Supply Chain Functie en aansluiting met andere functies
 • Coaching en Ontwikkeling van het team en implementatie van verbeteringen in nauwe samenwerking met het management team.

Meer weten over interim management bij Onive, neem contact op met ons.